Op dit gedeelte vindt u de diverse beleids- en jaarplannen van onze kerkelijke gemeente. 

 

In deze beleidsnota willen we weergeven hoe we gemeente zijn en waar de hoofdtaken voor de komende periode liggen. In de federatieovereenkomst van 2001 staat uitvoerig vermeld hoe onze gemeente is samengesteld en welke activiteiten er plaats vinden. Een herziening van dit stuk is op komst, omdat we van een gefedereerde gemeente zullen overgaan naar een gefuseerde protestantse gemeente.

 

Visie op het gemeente zijn

 

Als Protestantse Gemeente van de Protestantse kerk in Nederland willen we een gemeente zijn, waarin ruimte is voor mensen om aan het Evangelie van Jezus Christus vorm en inhoud te geven.
Wij staan in de brede traditie van mensen die Jezus als Heer belijden en wij strekken ons naar Zijn toekomst.

 

Als gemeente pogen wij Licht der Wereld en Lichaam van Christus te zijn.

  • Licht der Wereld: met dit beeld geven we aan dat we als gemeente er zijn in en voor de wereld, dus een gerichtheid naar buiten.
  • Lichaam van Christus: met dit beeld geven we aan dat we als mensen in Christus aan elkaar zijn gegeven en dat ieder lid een plaats in het geheel mag hebben.

 

We zijn een veelkleurige gemeente. Het begrip "herberg" spreekt ons aan. We sluiten aan bij de visie dat onze gemeente een open en gastvrije gemeente wil zijn. Er mag plaats zijn voor verschillende vormen van geloofsbeleving. Een meelevende kern van gemeenteleden draagt de activiteiten, maar een ieder, die zich buiten de kern opstelt, aan de rand of buiten de rand, is welkom. We beseffen dat mensen van de rand kernleden kunnen worden en kernleden randleden, voor altijd of voor een periode. Samenwerken met de andere kerken ter plaatste is vanzelfsprekend. 

 

Klik hier voor het beleidsplan 2013-2017.