4 febr.

Op deze zondag collecteert de commissie ZWO voor het werelddiaconaat. Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Met deze collecte steunt u, via Kerk in actie, het werk van deze organisatie.

 

11 febr.

Op deze zondag collecteren wij voor het halfjaarproject en dat is de ondersteuning van de Vrienden van de Hezenberg te Hattem. Om veranderingen in levens van mensen mogelijk te maken, ondersteunt de Stichting Vrienden van de Hezenberg op verschillende manieren het werk van de Hezenberg. Of het nu gaat om herstelgasten, gasten van de pastorale weken of retraitegasten. De financiële omstandigheden van een gast moeten daarvoor geen belemmering zijn. Sommige mensen die bij de Hezenberg aankloppen voor hulp, krijgen te maken met een eigen bijdrage van 750,- tot 1250,- euro. Een flink bedrag, dat niet iedereen (volledig) kan opbrengen. Daarom vragen wij u om een bijdrage.

 

18 febr.

Voices 4 Peru

GOOOOOOOOAAAAAAL!!!!

De aftrap is geweest en nu is het een jaar van scoren voor Voices 4 Peru.
Help ook mee om het doel, onze goal van deze actie te bereiken!

Een eigen sportveld: niet alleen om de eigen uitgaven te verminderen, maar ook om zelf inkomsten te kunnen realiseren. Scoor dus ook een stukje van het gras en geef gul voor deze collecte of doneer uw gift op ons banknummer:

NL58 RABO 0316109983 t.n.v. ZWO PG Eerbeek o.v.v. : Voices 4Peru!

Daniël Klopp heeft het ons verteld en laten zien dat op deze wijze voor de jongeren het werken voor bendes bespaard kan blijven, dat opleiding gegeven kan worden en dat sport kan helpen en verbroederen.

Wij zullen u op de hoogte houden van onze acties en stand van zaken. Kijk dus regelmatig op de website onder ZWO: Voices 4 Peru!

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

25 febr.

De diaconale collecte van deze morgen is bestemd voor het Passion te Hummelo. Op het Passion wordt aan dak- en thuislozen een time-out geboden van gemiddeld 4 - 5 weken. Het Passion is al ruim 6 jaar een unieke instelling waarin diaconale vrijwilligers een midweek of weekend werken naast de professionele hulpverlening van Ontmoeting. Het Passion is voor bijna 40% afhankelijk van diaconale giften.

 

 

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

 

 

Namens de ZWO commissie en het college van diakenen
Ronald Boerefijn en Jan van Lijden