Groen moet je doen

 Hoe maak je je tuin klimaatbestendig? 

 en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie organiseren in de Kruiskerk in Eerbeek een bijeenkomst over hoe je je eigen tuin klimaatbestendiger kunt maken en hoe je samen met anderen in je eigen regio je eigen voedsel kunt produceren. 

De bijeenkomst is een vervolg op de twee succesvolle bijeenkomsten met weerman Reinier van den Berg en met oud politicus/schrijver Jan Terlouw die BrummenEnergie en de Protestantse Kerken eerder samen organiseerden.  

Klimaatbestendige tuin

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze omgeving en ook voor onze erven en tuinen. Mevrouw Lanny Olie van waterschap Vallei & Veluwe weet alles van klimaatbestendige tuinen en haar lezing is dan ook doorspekt met praktische tips en adviezen. Hoeveel regenwater komt er per jaar van je dak en wat is er allemaal mogelijk als je wilt afkoppelen en het water wilt opslaan of laat infiltreren in de bodem? En ook hoe je minder bestrating in de tuin kan krijgen, om zo hittestress tegen te gaan. 

Samen voedsel produceren

In Loenen loopt sinds vorig jaar zomer een initiatief om een coöperatie voor productie van voedsel (groente, vlees, eieren) voor leden op te richten. Deze  coöperatieve boerderij, waar op dit moment leden voor worden gezocht,  wordt ingericht volgens het concept van Herenboeren. Kartrekker Johan van Riel uit Eerbeek vertelt over het hoe en waarom van dit duurzame initiatief.

Nationale boomfeestdag 13 maart

Reinier van den Berg gaf aan het einde van zijn lezing in Eerbeek een opdracht mee: bomen, bomen en nog eens bomen planten! Die opdracht nemen we serieus. Daarom gaan scholen in Eerbeek op woensdagmiddag 13 maart bomen planten. ’s Avonds is er dan de bijeenkomst in de Kruiskerk die openstaat voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is gratis, aan het einde van de avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de organisatiekosten.