pinksteren 2019

Pinksteren 2019

De Heilige Geest daalt  neer uit de hemel op de mensen.

Op hun hoofden vertonen zich tongen als van vuur. Het is de verspreiding van Het Woord. 

Bloemen toortsen als vlammen.

Aan de voet van de schikking ziet u drie rode rozen, die de drie-eenheid verbeelden.

De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in de neergaande lijnen van het groen.