Elke 1e woensdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, wordt er door de "commissie ouderenmiddag" een contactmiddag voor ouderen georganiseerd.
Deze middagen zijn bedoeld voor onze oudere gemeenteleden.

De ouderenmiddagen zijn zo'n 25 jaar geleden begonnen. Vooral om de toenmalige predikanten, Ds.Bot en Ds.Doude van Troostwijk de gelegenheid te geven om zo de ouderen in de gemeente te ontmoeten, waar ze te weinig aan toe kwamen. Dat liep goed, er waren in de eerste jaren toch steeds zo,n veertig à vijftig mensen aanwezig. Maar toen waren de ouderen ook jonger dan nu, toen ze naar deze middagen kwamen.

 

Tegenwoordig bezoeken ruim twintig mensen de middagen.

 

Voor de eerste middag van het seizoen wordt er iets "speciaals" georganiseerd als opening van het seizoen. In december is er een oecumenische kerstbroodmaaltijd, die wordt georganiseerd door een speciale commissie. Het nieuwe jaar wordt geopend met een gezamenlijke stamppotmaaltijd, met behalve stamppot ook heerlijke soep en overheerlijke toetjes. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

 

Het lijkt wel of er alleen maar gezamenlijk wordt gegeten, maar er blijven nog heel wat middagen over. Ook dan wordt er wat georganiseerd. Een paar keer per jaar wordt er een middag voorbereid door één van de predikanten, een andere keer wordt er iemand uitgenodigd die een mooi verhaal ondersteunt met dia's of een film of een lezing geeft over een interessant onderwerp.

 

De commissie wordt gevormd door: Willy Versteeg, Lummy Kobes, Reini Kok, Tineke Dubbelhuis, Ellen Teunissen en Jeannet Wehrmeijer.