Viering Heilig Avondmaal

Met ingang van dit nieuwe jaar komt er een verandering bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De wijze waarop we de maaltijd van de Heer vieren blijft hetzelfde.

U krijgt wel nieuwe gezichten te zien bij de viering.

Waren het tot nu toe alleen ambtsdragers die hielpen bij de viering, nu zullen ook gemeenteleden hun steentje gaan bijdragen. Omdat we in onze gemeente steeds minder ambtsdragers hebben die deze taken uitvoeren, heeft de diaconie 12 gemeenteleden gevonden die 1 of 2 keer per jaar willen helpen bij het uitdelen van brood en wijn.

De diaconie is blij dat deze gemeenteleden het mogelijk maken dat we de viering zoals we die nu gewend zijn, wijn en druivesap, dopen en drinken, kunnen handhaven.

Piet Breen namens het College van Diakenen