Halfjaarproject Diaconie
In juli start het nieuwe halfjaarproject van de Diaconie voor de financiële
ondersteuning van Stichting Veluwse Wens Ambulance.
De Stichting zet zich, met professionele vrijwilligers, in om een wens van
ernstig zieke of (pre) terminale patiënten in vervulling te laten gaan.
Bijv: nog één keer naar familie? Of naar de sportclub waar men altijd kwam?
Of nog een keer het ouderlijk huis zien?
Voor het vervullen van die ene wens kan de inzet van de Wens Ambulance
zo belangrijk zijn!
Voor dekking van de kosten is men volledig afhankelijk van donatie of sponsoring.
In de dienst van 8 september zal mw. v.d. Berg een toelichting/presentatie
geven over het werk van de Stichting.
De Diaconie wil dit project van harte bij u aanbevelen