Halfjaarprojecten diaconie

 

2e halfjaarproject 2019 Stichting Veluwsche Wens Ambulance

Op 8 september 2019 was mevrouw Van den Berg van de Stichting Veluwsche Wens Ambulance onze gast in de kerkdienst.

Mevrouw Van den Berg heeft ons in het kort verteld over deze stichting.

‘Een gezond mens heeft 1000 wensen, iemand die ernstig ziek is vaak nog maar 1’. Nog één keer het ouderlijk huis zien? Naar familie toe? Naar de kerk? Of die club bezoeken waar je altijd zo graag kwam?

Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. De Stichting Veluwse Wens Ambulance speelt daarop in en maakt dit wel mogelijk. Samen met vrijwilligers kunnen zij deze (laatste) wensen geheel kosteloos in vervulling laten gaan. De wensen en behoeften voor deze mensen staan daarbij centraal. Zij staan voor kwaliteit, comfort en professionaliteit.

De opbrengst voor dit goede doel bedroeg in het 2e halfjaar 2019 € 1.000 (door de diaconie naar boven afgerond). Dit bedrag is tot stand gekomen door de maandelijkse collecten en giften.

Meer informatie over deze stichting op: www.veluwsewensambulance.nl

De diaconie wil u namens de Stichting Veluwsche Wens Ambulance hartelijk danken voor uw bijdrage.

1e halfjaarproject 2020 Stichting NAASTE

In het 1e halfjaar 2020 wil de diaconie graag uw extra (financiële) aandacht vragen voor Stichting NAASTE in Zutphen.

Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie. Zij bieden nazorg aan (ex-)gedetineerden bij de terugkeer in de maatschappij. Individuele begeleiding van (ex-) gedetineerde is zeer effectief. Het vergroot de kans op goede resocialisatie en minimaliseert hiermee een terugval naar criminaliteit.

Stichting NAASTE is actief in de regio Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) en Achterhoek.

Stichting Naaste is verbonden met Vereniging Exodus Nederland , waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk. Tevens participeert Naaste in het landelijk netwerk van Exodus en is een convenant gesloten om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

De diaconie heeft de stichting gevraagd om in één van de kerkdienst in dit halfjaar meer te komen vertelen over het werk dat de stichting doet voor (ex-) gedetineerden.

We houden u op de hoogte op welke zondag dit zal plaatsvinden.

Meer informatie over deze stichting op: www.stichtingnaaste.nl

Piet Breen namens de diaconie