Diaconale collecte zondag 21 juni

Deze week wil de diaconie en ZWO jouw aandacht en bijdrage vragen voor:

Collecte Werelddiaconaat 

 

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.

Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’.  

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ontheemden in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Help je mee?

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ontheemdencolombia

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 21 juni werelddiaconaat.