Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor het hospice in Beekbergen en Zutphen.

Een hospice is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht leeftijd, religie of financiële draagkracht. ‘Terminaal’ wil zeggen dat de behandelende arts verwacht dat de patiënt niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.

Omstandigheden in de thuissituatie kunnen aanleiding zijn om voor het hospice te kiezen, waar de zorgvrijwilligers de zorg kunnen overnemen. Er blijft alle ruimte voor familie en mantelzorgers om daar zelf een aandeel in te hebben en het geeft hen de mogelijkheid om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben.

In onze regio hebben wij een hospice in Beekbergen en Zutphen.

Meer informatie over het hospice in Beekbergen en Zutphen vind je op: 

www.zorggroepapeldoorn.nl enwww.hospice-zutphen.nl 

De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 26 juli hospice.

spreng       

                                        De Spreng

 

zutphen

                                           Zutphen