zwo2aug

Deze week wil de diaconie en ZWO jouw aandacht en bijdrage vragen voor:

Gevolgen van Corona in Oekraïne

Ons project in Oekraïne (het Inspiration Centre dat activiteiten organiseert voor Roma kinderen en ook o.a. 60 Roma families ondersteunt) ondervindt natuurlijk ook de gevolgen van Corona. Er is een strenge lockdown die een grote impact heeft voor de Roma gezinnen. Normaliter verdienen zij in deze periode geld door seizoensarbeid, maar dat is door Corona allemaal weg gevallen. Dus is er geen inkomen en moeten zij rond komen van het kleine beetje kinderbijslag van de overheid. Veel te weinig natuurlijk voor een gezin om van rond te komen. Het Inspiration Centre kan dankzij giften voedselpakketten (zie bijgevoegde foto) samenstellen en uitdelen aan de Roma gezinnen.

Jouw bijdrage komt direct terecht bij Nina van het Inspiration Centre en zij zorgt er voor dat 100%van de giften omgezet wordt in voedselpakketten. Al vast bedankt voor jouw bijdrage!

https://pkneerbeek.eu/59a383e0-932e-47ef-96b8-b78a8b4d3171" width="250" height="187" />

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 2 augustus Oekraïne.