Halfjaarproject vakantie Syrische vluchtelingen

Afgelopen maand juli is de diaconie gestart met het halfjaarproject voor financiële ondersteuning van een vakantie voor Syrische vluchtelingen uit Apeldoorn.

In de dienst van 5 augustus heeft Ronald Dashorst van de Sant’Egidio uit Apeldoorn wat verteld over de achtergrond van deze groep vluchtelingen en de vakantie op Texel die voor deze mensen is georganiseerd. De vakantie heeft inmiddels plaatsgevonden en van Ronald Dashorst hebben we een impressie ontvangen van deze vakantie onder de titel “Balsem voor de Ziel”.

_________________________________________________________________________________

 

Balsem voor de ziel

Van tien tot zeventien augustus organiseerde de Gemeenschap van Sant’Egidio een vakantie met vluchtelingen uit Syrië en Irak. Dit naar aanleiding van een vraag van deze groep nieuwe Nederlanders die zich in Apeldoorn gevestigd hebben met hun gezinnen. Op de vraag waar zouden jullie naar toe willen gaan werd meteen geantwoord: ‘Naar het strand!’.

Onze eilanden hebben veel strand en veel mogelijkheden om een mooie vakantie te houden, de keuze viel op Texel. De vakantie werd voorbereid, een groepsaccommodatie en sponsoren gevonden en mensen uitgenodigd. Met elf gezinnen met jonge kinderen, in totaal 49 personen, zijn wij met negen auto’s naar het mooie eiland afgereisd. Het was een heerlijke week waarin we kennis konden maken met een uniek stukje Nederland. We hebben veel gezien, veel gedaan, veel gepraat om de Nederlandse taal te oefenen, samen gekookt en gegeten, samen gezongen, gedanst en plezier gemaakt. Voor de mensen die gevlucht zijn uit een land waar oorlog is, was het een week om even afstand nemen van alle zorgen en pijnlijke herinneringen. Zij moesten bij het vluchten alles loslaten; hun baan, hun huis, auto, familieleden, alles. Dit alles moesten zij opofferen voor een nieuwe toekomst voor hun kinderen. Daar op Texel kunnen ze weer even familie zijn, met landgenoten, met het Arabisch eten, de taal en de liederen van het land waaruit ze zijn weggevlucht. Het was bijzonder om daar bij te mogen zijn, om te zien hoe mensen kunnen opbloeien, weer lachen en plezier maken met elkaar. Deze dagen waren als balsem voor hun zielen. De vreugde van het samen zijn kon de opgelopen wonden een beetje helen en het gevoel van de leegte en het gemis wat verlichten. Ontroerend om te horen dat een van hen zei: ‘Ik kan niet geloven dat ik mij weer zo blij kan voelen’.

Met dankbaarheid kijken wij terug op deze week. Met nog meer respect voor deze mooie mensen die een onbekende wereld in zijn gestapt en voor wie wij familie moeten zijn, omdat hun familie zo ver weg is. Deze mensen zijn een verrijking voor ons land, zij brengen een authentiek christelijk geloof met zich mee, een dagelijks ervaren van verbondenheid met God, wat wij als Nederlanders zo vaak zijn kwijt geraakt. Zij zijn erg gemotiveerd om te werken, zich in te zetten tot opbouw van onze samenleving. Wij zijn heel blij en dankbaar voor alle ondersteuning die wij vanuit veel verschillende bronnen hebben gekregen om deze vakantie mogelijk te maken. Wij bidden dat de nieuwe Nederlanders in ons land een gelukkige toekomst vinden voor hun kinderen en voor henzelf, een toekomst van vrede en geluk. Als Gemeenschap willen wij alles doen om daar een bijdrage aan te leveren.

Ronald Dashorst

_________________________________________________________________________________

Zondag 14 oktober is de diaconale collecte weer voor dit doel bestemd.

De diaconie wil deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Namens de diaconie, Piet Breen