BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN FEBRUARI 2019

Zondag 3 februari

 

De diaconale collectie is deze zondag bestemt voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Zondag 10 februari

De 1e collecte in deze dienst is voor het halfjaarproject van de diaconie het Kruispunt in Arnhem.

In deze dienst komt pastor Anton Metske van het Kruispunt meer vertellen over dit centrum voor dak- en thuislozen in Arnkem.

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

Zondag 17 februari

Op deze zondag is de diaconale collecte voor het nieuwe ZWO project voor de Oekraïne.

Zondag 24 februari

 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Deze zondag is de 1e collecte voor het Leger des Heils afdeling Gelderland.

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

 

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen   

Ronald Boerefijn en Piet Breen