BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN JULI EN AUGUSTUS 2018

 

Zondag 1 juli

Op deze eerste zondag van juli wordt er traditiegetrouw een openluchtdienst gehouden (indien het weer dat toelaat). Wij houden dan één collecte die volledig bestemd wordt voor het plaatselijk jeugdwerk.

 

Zondag 8 juli en 5 augustus

Op deze zondagen collecteren wij voor het nieuwe halfjaarproject voor een vakantie voor Syrische vluchtelingen in Apeldoorn. Meer informatie in een apart artikel in dit blad.

 

Zondag 15 juli en 19 augustus

De 1e collecte in deze diensten is voor Voices 4 Peru.

Een eigen sportveld: niet alleen om de eigen uitgaven te verminderen, maar ook om zelf inkomsten te kunnen realiseren. Daniël Klopp heeft ons verteld en laten zien, dat voor jongeren in Peru het werken voor bendes bespaard kan blijven, dat opleiding gegeven kan worden en dat sport kan helpen en verbroederen!

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

Zondag 22 juli en 12 augustus

De diaconale collecte van deze zondagen willen wij bestemmen voor de ondersteuning van het Hospice te Beekbergen (22 juli) en Zutphen (12 augustus), waarin mensen verzorgd worden die nog een korte levensverwachting hebben en niet meer thuis verzorgd kunnen worden. Het Hospice werkt, behalve met professionele zorgverleners, ook met een grote groep deskundige vrijwilligers. Slechts een klein deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekeringen, het overige deel moet gedekt worden uit donaties en vrijwillige bijdragen.

 

Zondag 29 juli

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het Fonds Slachtofferhulp.

Dagelijks komen mensen plotseling in een situatie terecht die ze nooit hadden voorzien. Gewone mannen en vrouwen die het liefst een leven leiden dat niet in het teken staat van het slachtofferschap en alle nare gevolgen van dien.

Een traumatische ervaring kan je leven overhoop halen. Het heeft soms grote gevolgen voor jezelf. Maar ook voor je omgeving en uiteindelijk ook voor de hele maatschappij. Het Fonds Slachtofferhulp vindt het belangrijk dat elk mens de gelegenheid krijgt om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken en om zich niet langer slachtoffer te voelen.

Het fonds gelooft dat je door een combinatie van de juiste hulp én je eigen veerkracht kunt worden wie je was.

Het fonds financiert elk jaar zo’n 400 projecten. Van informatieve websites tot herdenkingen. Van belangenbehartiging tot het opleiden van hulpverleners. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken. Elk jaar besteedt het Fonds Slachtofferhulp zo’n 4 miljoen euro.

 

Zondag 12 augustus

Op deze zondag collecteren wij voor een zendingsproject in Kameroen van Kerk in Actie.

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.

De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. 
Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen. 

 

Zondag 26 augustus

 

De diaconale collecte van deze zondag willen wij bestemmen voor de de Stichting Gave in Harderwijk.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de Rugtasactie).

Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven.

 

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen   

Ronald Boerefijn en Piet Breen