BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN SEPTEMBER 2018

Zondag 2 september

 

Op deze zondag collecteren wij voor het halfjaarproject voor een vakantie voor Syrische vluchtelingen in Apeldoorn.

Zondag 9 september

Op verzoek van Kerk in Actie is  de collecte deze zondag voor hulp aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh.

Meer dan een miljoen Rohingya die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh zijn opnieuw in levensgevaar. Nu het cycloonseizoen is aangebroken zullen door hevige regenval delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten wegspoelen. 

Van de vluchtelingen die in Bangladesh zijn aangekomen is ruim 70 procent kind. Veel Rohingya hebben wellicht door de primitieve levenswijzes grote gezinnen en dus zitten de kinderprogramma’s overvol. Nadat vorig jaar de vluchtelingenstroom op gang kwam doneerde u als kerken en donateurs voor hulp. Het is mooi om te zien dat het geld daar goed terechtkomt en Bangladesh doet haar best te doen om alle Rohingya op te vangen. Dat valt niet mee in een land dat al zo dichtbevolkt is, veel armoede kent en geteisterd wordt door natuurrampen.  

De grote vraag is wat er met de tenten gebeurd nu het regenseizoen aanbreekt. De lokale hulporganisaties waarschuwen ons dat een tweede catastrofe de Rohingya zal treffen. De tienduizenden tenten in het kamp zijn op heuvels gebouwd en staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominostenen van de berghellingen spoelen. 

Zondag 16 september

De 1e collecte in deze dienst is voor Voices 4 Peru.

Een eigen sportveld: niet alleen om de eigen uitgaven te verminderen, maar ook om zelf inkomsten te kunnen realiseren. Daniël Klopp heeft ons verteld en laten zien, dat voor jongeren in Peru het werken voor bendes bespaard kan blijven, dat opleiding gegeven kan worden en dat sport kan helpen en verbroederen!

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

Zondag 23 september

 

De diaconale collecte van deze zondag is voor het blindeninstituut Bartiméus Sonneheerdt. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. 

 

 

 

Zondag 30 september

 

Deze zondag willen wij de collecte bestemmen voor de Interkerkelijke Stichting Schuldhulpmaatje in Apeldoorn. Deze stichting richt zich tot alle mensen die in de schulden dreigen te raken, in de schuldhulpverlening zitten of door de professionele organisaties zijn “losgelaten”. Landelijk zijn er al 1500 Vrijwillige Schuldhulpmaatjes actief, ook vanuit Eerbeek. Deze vrijwilligers proberen door naast de mensen te staan hen te leren budgetteren, hen bij te staan bij het proces van hulpsanering, maar ook met hen te waken voor terugval nadat ze uit de schulden zijn geraakt. Graag vragen wij uw bijdrage voor deze stichting.

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen   

Ronald Boerefijn en Piet Breen