BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN DECEMBER 2018

Zondag 2 december  

 

Op deze zondag collecteren wij voor de laatste keer voor het halfjaarproject voor een vakantie voor Syrische vluchtelingen in Apeldoorn.

Zondag 9 december

 

Deze zondag is de diaconale collecte voor Gevangenenzorg Nederland.

De organisatie schrijft in haar missie hier het volgende over:

Gevangenenzorg Nederland staat voor ‘geloof in herstel’. We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen. Wij bezoeken gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op ons hulpaanbod.

Wij maken ons geloof in herstel concreet door het inzetten van vrijwilligers, die in gesprek gaan met (ex-)gevangenen en hun familieleden. Wij hopen hen hiermee een nieuw perspectief te geven, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele levenswijze.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na detentie. We geloven dat een mens meer is dan zijn delict en willen de mens achter de dader voor ogen houden.

Een belangrijke kanttekening is dat Gevangenenzorg Nederland geen evangeliserende organisatie is. Wij helpen iedereen die daar om vraagt, of religie bij hem of haar nu een rol speelt of niet. Dat is geloven in en werken aan herstel.

 

Zondag 16 december

De 1e collecte in deze diaconale dienst is voor Voices 4 Peru.

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

Zondag 23 december

 

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Stichting de Instap te Arnhem. Deze stichting zorgt voor nazorg aan ex-gedetineerden. De stichting is een combinatie van professionele zorg en vrijwilligerswerk. Steeds ontdekken de hulpverleners dat de bestaande vormen van hulpverlening niet toereikend zijn. Soms staan de ex-gedetineerden met een plastic zak met wat kleren aan de poort van de gevangenis, dat is het dan wel, waar moet je naar toe, wie kan je helpen? Voor hen die geen sociaal netwerk hebben en er alleen voor staan kan Stichting de Instap uitkomst bieden.

 

 

24 december Kerstnachtdienst

 

De diaconale collecte tijdens de kerstnachtdienst is bestemd voor de voedselbank. In deze tijd is het nog steeds nodig dat diverse mensen ondersteund moeten worden in hun levensonderhoud omdat hun financiële armslag te beperkt is om in hun dagelijks onderhoud te kunnen voorzien. Hierin voorziet de Voedselbank. Het vervoer van de pakketten van Zutphen naar Eerbeek wordt verzorgd door vrijwilligers. De vervoerskosten worden bekostigd door de Diaconie, graag uw bijdrage hiervoor tijdens de diaconale collecte.

25 december 1e kerstdag

De diaconale collecte in deze dienst willen wij bestemmen voor het werk van het Leger des Heils in Gelderland. Het Leger des Heils is in deze periode van het jaar extra zichtbaar en vraagt uw ondersteuning in deze wintertijd voor de zwakkeren in de samenleving.

De uitgangscollecte is deze kerstdag bestemd voor het project Kinderen in de knel van Kerk in Actie (zie het artikel elders in dit blad).

Zondag 30 december

 

Op deze laatste zondag van het jaar is de 1e collecte voor Stichting Hadassa Hoeve te Ane. Deze stichting is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven. Er wordt een veilige en prettige woonsituatie gecreëerd. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten.

 

31 december (oudejaarsavond)

De 1e collecte in deze oudejaarsdienst is voor het plaatselijk diaconaat.

 

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen  

Ronald Boerefijn en Piet Breen