BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN MAART 2019

Zondag 3 maart

 

De diaconale collecte is deze zondag voor het plaatselijk jeugdwerk.

Zondag 10 maart

De 1e collecte in deze dienst is voor het halfjaarproject van de diaconie het Kruispunt in Arnhem.

Bij de uitgang is de collecte voor Kerk in Actie, voorjaarszendingcollecte

Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Zondag 17 maart

Op deze zondag is de diaconale collecte voor het nieuwe ZWO project voor de Oekraïne.

De uitgangscollectie is voor het binnenlands diaconaat.

Verlaat de gevangenis....en dan? Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Zondag 24 maart

 

De 1e collecte is voor kinderen in de knel van Kerk in Actie.

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

De uitgangscollecte is voor het plaatselijk diaconaat

 

Zondag 31 maart

Op deze zondag is de diaconale collecte voor het citypastoraat in Apeldoorn.

In het kort gezegd is het doel van de Stichting Citypastoraat om als gezamenlijke kerken van Apeldoorn op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn.

De kerken weten zich immers geïnspireerd door de evangelische opdracht om om te zien naar de naaste, die hulp behoeft. Kernbegrippen als barmhartigheid en solidariteit staan hierin centraal.

Kern van de doelstelling is het op praktische wijze present zijn. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg', waar iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is. Dit kan gelegen zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, maar ook gewoon aan het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen.

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

 

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen  

Ronald Boerefijn en Piet Breen