BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN MEI 2019

 

Zondag 5 mei

Deze zondag is de diaconale collecte voor noodhulp van Kerk en actie.

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Syrië

 Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede, geweld en onderdrukking.


Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als Jordanië en Libanon. Ook tweederde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen vluchtte naar het buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur. Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug.

Dankzij de financiële bijdrage van onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.

  • voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding
  • voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket
  • voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer huren

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Syrië.

 

Zondag 12 mei

Op deze zondag collecteren wij voor het halfjaarproject Het kruispunt in Arnhem, het centrum voor dak- en thuislozen. Deze maand gaat een kookgroepje van onze kerk een maaltijd verzorgen bij Het Kruispunt.

 

Zondag 19 mei

De 1e collecte is voor het Oekraïne project van de ZWO.

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

Zondag 26 mei

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de interkerkelijke stichting NAASTE wat staat voor NAzorg ex-gedetineerden Achterhoek STEdendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen). Deze stichting is een vrijwilligersorganisatie die individuele nazorg geeft aan ex-gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij, voor zover andere instellingen daar niet in voorzien.

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

 

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen   

Ronald Boerefijn en Piet Breen