BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN JUNI 2019

 

Zondag 2 juni

Deze zondag is de diaconale collecte voor Het vakantiebureau.

Vera moest, door een hersenbloeding, vijf jaar geleden verhuizen naar een verpleeghuis, Dat valt niet mee en ze ziet ieder jaar enorm uit naar de vakantie. Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie, organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij Het Vakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht. Maar ook mantelzorgers kunnen tijdens deze vakantieweken ontspannen, omdat ze even ontlast worden van zorg. Voor hen is een week ertussenuit geen luxe, maar broodnodig.

 

Zondag 9 juni

Op deze zondag collecteren wij voor het halfjaarproject Het kruispunt in Arnhem, het centrum voor dak- en thuislozen. De afgelopen maand heeft een kookgroepje van onze kerk een maaltijd verzorgd bij Het Kruispunt.

 

De uitgangscollectie op deze pinksterzondag is voor Kerk in Actie.

De Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina

 

Zondag 16 juni

De diaconale collecte van deze zondag willen wij bestemmen voor de de Stichting Gave in Harderwijk.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de Rugtasactie).

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

Zondag 23 juni

De 1e collecte is voor de rugtasjesactie van de diaconie in samenwerking met de voedselbank.

Voordat de schoolvakanties beginnen wil de diaconie aan alle kinderen van 4 tot en met 14 jaar uit Eerbeek die in een gezin opgroeien waarin het financieel niet makkelijk is en vakantie meestal niet tot de mogelijkheden behoort een rugtasje met inhoud geven. In dit kerkblad leest u hier meer over.

 

Bij de uitgang is de collecte voor het het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Steun vluchtelingen in Nigeria

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen.

 

Zondag 30 juni

Op deze zondag is de diaconale collecte in de Nu FF Anders dienst voor het ZWO project voor de Oekraïne. In deze dienst veel aandacht voor dit project. Ook zullen er gasten uit de Oekraïne in ons midden zijn om ons meer te vertellen en te laten zien waar zij in hun land mee bezig zijn.

 

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen  

Ronald Boerefijn en Piet Breen