De kerkelijke Vrijwilligers Dienst is een instelling, die in overleg met de kerkenraad allerlei
taken in onze Protestantse gemeente uitvoert.
De KVD is een deel van de kerk en dus geen ledenorganisatie. Er is dan ook geen bestuur, maar een commissie die activerend en stimulerend bezig is, gesteund door een wisselend aantal medewerk(st)ers.
De commissie bestaat naast voorzitter, secretaris en penningmeester uit een aantal leden die elk een activiteit co├Ârdineert. In de commissie zit bij voorkeur een kerkenraadslid, meestal een diaken.
De activiteiten van de KVD zijn:
  • Het bezoekwerk
  • Koffiedrinken na de kerkdienst
  • Bloemendienst
  • Contactmiddag voor ouderen
  • Kerkvervoer
 
 
 
Contactadressen zijn:
Voorzitter: Greetje de Haan (tel. 653836)
Secretaris: Corrie Slingerland (tel.653097)
Penningmeester: Janny van Lijden (tel. 654181)