ZWO commissie Eerbeek

 

Visie

Vanuit de bijbelse opdracht: heb je naaste lief als je zelf wil de ZWO commissie haar werk uitvoeren.

De ongelijkheid in de wereld geeft ons de opdracht om om te zien naar de medemens.

Missie

De commissie wil hier vorm aan geven door zich in te zetten voor diverse projecten. Zij wil een actieve bijdrage leveren om nood te lenigen of ontwikkeling ingang te zetten van minderbedeelden elders in de wereld.

Daarnaast heeft zij als missie om de mensen in de eigen leefomgeving (i.c. Eerbeek) bewust te maken van wat die naaste, elders in de wereld, hen te bieden heeft.

Zij wil het goede delen en zoekt naar mogelijkheden om samen een stukje hemel op aarde te realiseren.

Werkwijze

-          steunen van acties van Kerk in actie.

-          kortlopende projecten met een specifiek doel dat elke twee jaar opnieuw
           gekozen wordt.

-          gemeenteleden informeren over ontwikkelingen van projecten.

-          actief bijdragen aan activiteiten binnen de kerk bijvoorbeeld: kerkenmarkt,
           kerkdiensten, vespers, lezingen.

-          zichtbaar zijn in het kerkgebouw bijvoorbeeld door: foto presentaties, posters.

-          activiteiten ontwikkelen die jong en oud bij onze projecten betrekken.

-          jaarlijks terugkerend: 40 dagen project van Kerk in actie.

PHOTO 2019 03 13 13 20 06

Namens ZWO wordt de cheque t.w.v. 600 euro overhandigd aan Nina van het Inspiration Centre in Oekraïne.