Ik wil mijn kind laten dopen.

 

Neem daarvoor contact op met een van de predikanten.
Zes maal per jaar is er een doopdienst in de kerk.

Met een aantal andere doopouders en de predikant die de dienst zal leiden ga je dan een avond in gesprek over de doop.

Je krijgt dan meer te horen over de kerkelijke betekenis van de doop, maar minstens zo belangrijk is het om van elkaar te horen wat het voor jouzelf als ouder betekent dat je kind gedoopt wordt.

 

Ik wil zelf gedoopt worden.

 

Voor wie op latere leeftijd gedoopt wil worden, gaat de doop gepaard met de belijdenis van je geloof. Als er een belijdenisgroep is, kun je je hierbij aansluiten. Anders worden er aparte afspraken gemaakt