Onder beheer verstaan we de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente

en dit is toevertrouwd an het "College van Kerkmeesters". In de "plaatselijke regeling"

van onze gemeente is in delail opgenomen waaruit deze zorg bestaat. Wij willen hier slechts

een korte samenvatting geven van de zaken.

 

Zakelijke gegevens

 

Bankrekening nummer: NL43 RABO 0311023185  (Rabo Bank Eerbeek)

Voor de vrijwillige bijdrage, kerkblad-bijdragen, giften, solidariteitskas, e.d.

Postadres: Dr. Gunningstraat 27, 6961 DJ  Eerbeek

Telefoon: 0313 - 65 23 66

Opening kerkelijk bureau(Kruiskerk):
Iedere maandag

's Morgens van 09.30 tot 12.00 uur

's Middags van 13.30 tot 16.00 uur

U kunt ook e-mailen naar het kerkelijk bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteleden kunnen hier geïnformeerd worden over financiele zaken, zoals: vrijwillige bijdragen, abonnementen en–bijdragen voor de Kerkbladen, Solidariteitskas, enz., maar ook collectebonnen inkopen.

Albert van Ooijen is hiervoor het aanspreekpunt.

Ook de ledenadministratie (incl. de contacten met de SMRA) voor de gehele Protestantse Gemeente Eerbeek wordt vanuit het Kerkelijk Bureau uitgevoerd door Alie Roos en Henk Kamp

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 7 personen.

De helft van de kerkrentmeesters is tevens ouderling en als zodanig lid van de kerkenraad.

Voorzitter

Jan van Rheenen

0652401016

Secretaris

Alie Roos

0622558547

Penningmeester

Hans Braun

0313-654624

Coördinator Aktie Kerkbalans

Bouktje Hovenga  

0313-65 34 40

Coördinator kerkbladen     

Wim Boomsma

0313-654462

Coordinator audio/visuele

middelen en vastgoed

Geale de Haan

0313-65 3836

Coördinator technische zaken

Gert Katerberg

0313-65 55 32

De hoofdtaken van het College van Kerkrentmeesters bestaan uit

 

a. Het beheer van de gebouwen en de overige bezittingen
Zorg dragen voor tijdig onderhoud aan gebouwen en inventaris en het verhuren van lokalen in die gebouwen.

 

b. Geldwerving
Zorgen voor de nodige financiën, zodat de predikanten en de kosters betaald kunnen worden en dat het onderhoud van de gebouwen kan worden bekostigd.

Het CvK wordt hierin bijgestaan door de commissie Geldwerving, die o.a. belast is met de volledige organisatie van de actie "Kerkbalans". Deze commissie bestaat uit 10 personen.

 

c. Personeelsbeleid
Het bepalen van het algemeen personeelsbeleid.

Het uitbetalen van de predikantstraktementen en de salarissen van hen die in dienst van de gemeente betaalde arbeid verrichten.

 

d. Financiële administratie
Het bijhouden van de financiële administratie van de gemeente, zodat deze een volledig overzicht geeft van alle inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden. Dit betreft ook het maken van een begroting en het opstellen van de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld, waarin de bestemming van de collectes in de kerkdiensten wordt vastgelegd.

 

e. Ledenadministratie
Het bijhouden van het ledenregister van de gemeente, inclusief de doopboeken, de trouwboeken en de belijdenisboeken.

 

f. Coördinatie kerkbladen
Zorg dragen voor het periodiek verschijnen van onze beide kerkbladen.

 

g. Diversen
o.a. het beheer van de archieven.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.