meeleven

Als gemeente willen we graag meeleven bij blijde en droeve gebeurtenissen in je/uw leven.

Een vriendelijk verzoek: stuur een bericht van geboorte, huwelijk, samenwonen, scheiding en overlijden naar uw

pastor/predikant en naar de kerkenraad p/a. Dr.Gunningstraat 27.

Hartelijk dank.