DSC 9070

Welkom aan Dorien Pol-Vink, ouderenpastor

In een van de vorige kerkbladen berichtten wij u al dat we op zoek zouden gaan naar een ouderenpastor, om enerzijds het werk van Hanneke Kuperus en Marti Koster te verlichten, en anderzijds ouderen de aandacht te geven die zij verdienen. We zijn blij u te kunnen meedelen, dat we in onze opzet zijn geslaagd: met ingang van 1 december a.s. begint ouderenpastor Dorien Pol-Vink in onze gemeente te werken, voor 12 uur in de week. Welkom Dorien! We zijn blij dat je het team van pastores komt versterken en hopen dat je hier een hele fijne tijd tegemoet gaat.

Dorien zal ouderen vanaf 75 jaar gaan bezoeken in de wijken Lombok, Dorp Beekwal, Beekwal en aanleunwoningen, Noorderenk/Spoorlaan, Noorderenk Midden en Noorderenk Loenenseweg. De oudere leden die daar wonen krijgen daar ook persoonlijk bericht van.

Daarnaast zal Dorien na verloop van tijd ook in het groepswerk gaan meedoen, en zij zal zich in januari met betrokkenen (bezoekers en vrijwilligers) van de Beekwaldiensten buigen over de vraag hoe de diensten van de Beekwal op andere wijze vorm gegeven kunnen worden.

Mede namens Hanneke Kuperus en Marti Koster,

de scriba’s.