archivaris

Gezocht twee archivarissen

Welke archieven heeft een plaatselijke kerk?  

Binnen de kerkelijke organisatie worden vergaderingen voorbereid, agenda’s opgesteld, notulen geschreven, brieven verzonden en ontvangen en allerlei contacten binnen en buiten de gemeente onderhouden. Deze activiteiten gaan altijd gepaard met veel papieren, die tezamen het archief van de kerk vormen.

De praktijk leert dat veel stukken na drie jaar nog maar zelden worden geraadpleegd. Die stukken liggen dan maar in de weg bij de secretarissen en kunnen dus beter worden overgedragen aan de archivarissen van de kerk. De Protestantse Gemeente Eerbeek is op zoek naar twee archivarissen.

De archieven van de Hervormde Gemeente Eerbeek, Gereformeerde Kerk Eerbeek en de SOW Gemeente Eerbeek liggen opgeslagen in het Regionaal Archief Zutphen. De eerste documenten dateren uit de periode 1858. De laatste stukken zijn van 2006.

De stukken van de Protestantse Gemeente Eerbeek over de periode 2007 t/m 2016 zijn al gearchiveerd en liggen opgeslagen in de Kruiskerk.

De voornaamste taak van de archivarissen is het archiveren en beheren van de documenten vanaf 2017 en later. 

De tijdsbesteding gedurende de wintermaanden zal gemiddeld 6 uur per maand bedragen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Corry Slingerland (tel: 653097) of Gert van der Pol (tel: 652464)