overdenking

 

Een nieuw begin…

Als ik deze overdenking schrijf is het al een beetje lente aan het worden. Het is al weer langer licht en de temperatuur loopt hoog op. Je hoort de vogels fluiten. En de mensen komen naar buiten om te wandelen of in hun tuin te werken of te ontspannen. De krokus en het sneeuwklokje staan prachtig te bloeien. Ik mag er graag op uit gaan in de bossen rondom Eerbeek. Wandelen naar de sprengen en genieten van de herten en wilde zwijnen. De liefde voor de natuur heb ik echt van mijn vader mee gekregen.   

Mijn moeder heeft ons leren geloven en wegwijs gemaakt in de traditie van de kerk. Waarom we de dingen doen zoals we ze doen in de kerk. Ik was 15 jaar toen we in de kerk grote gebrandschilderde ramen kregen. Een wens van Dominee Blauw die deze kerk had laten bouwen. En zoveel jaar later werd deze wens d.m.v. een schenking gerealiseerd. Iedereen was enthousiast over de twee prachtige gebrandschilderde ramen. Maar ik begreep van de gebrandschilderde afbeeldingen als tiener nog niet zoveel. Door studie weet ik nu dat het westelijke raam over de heilsgeschiedenis vertelt en het oostelijke raam over de toekomst en wederkomst van Jezus op aarde. Hemel en aarde verbonden met elkaar. Verleden en toekomst van God met de mens, op twee gebrandschilderde ramen in de kerk. In het midden het heden het gebrandschilderde kruis van de verzoening, Pasen. Het woord heil komt van heling of geluk. God heeft het beste met ons voor in deze wereld, dat staat voor mij als gelovige onomstotelijk vast. Het mooie van een brand geschilderd raam is dat het zelfde licht van buiten naar binnen valt, echter allerlei verschillende kleuren geeft. Zo kleurrijk kijken we naar God. Een ieder ziet en ervaart het op zijn of haar eigen manier maar het blijft het zelfde licht wat naar binnen valt. God openbaart zich op verschillende manieren. Openbaring betekent: onthullen of iets zichtbaar maken. Openbaring begint niet bij het denken van mensen over God, maar hoe God zich bekend maakt aan ons mensen. Ik geloof dat God zich openbaart in zijn schepping. Hij is veel groter dan alles wat Hij heeft gemaakt. God openbaart zich in de mens met ons geweten over goed en kwaad. In de geschiedenis van het volk Israël met bijzondere wonderen. God openbaart zich in het bijzonder door de Bijbel zodat wij zijn karakter leren (her)kennen. Want God is heilig, rechtvaardig en trouw. God is liefde, liefde betekent niet alles goed vinden maar het beste geven wat wij echt nodig hebben. Hij wil niets liever dat wij een levende relatie met hem hebben door Jezus . In Jezus openbaart God zijn gezicht. In hem heeft hij het meest laten zien wie hij is. Joh.14:9-10 zegt Jezus: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.Jezus openbaart zichzelf in de gemeente, de gemeente als de verpersoonlijking van Jezus. Dat wij steeds meer op Hem mogen gaan lijken in woord en in daden. Zonder geloof is het onmogelijk om God te kennen en Jezus te volgen. 

Woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon en een nieuwe begin mogelijk maakt voor ons allen. 

Ik daag je uit op weg te gaan naar Pasen met woorden uit Jeremia 6:16 

Ga op de kruispunten staan, denk na.

Kijk naar de oude wegen.

Welke weg leidt naar het goede? 

Sla die in en vind rust.

 

Erik Tabor